رنج موی خشک

خشکی مو می تواند ناشی از عوامل ژنتیکی، هورمونال، تغییرات آب و هوایی و کاهش ترشح سبوم باشد. عوامل محیطی نظیر آفتاب، باد و سرما، استفاده از سشوار و همین طور رنگ کردن موها، به مو آسیب می رسانند و در ایجاد خشکی مو نقش دارند. برای رفع این مشکل استفاده از عوامل مرطوب کننده و مغذی ضروری است.