رنج موی چرب

چرب شدن مو می تواند ناشی از عوامل ژنتیکی، هورمونال، تغییرات آب و هوایی و یا استرس های عصبی باشد. گاهی این مشکل با عفونت های میکروبی و خارش همراه می شود. برای کنترل چربی موی سر، توجه به فاکتورهای ایجاد کننده آن اهمیت زیادی دارد. لابراتوار هگور با در نظر‌گرفتن این فاکتورها محصولات مناسبی برای موی چرب ارائه کرده است.