مصرف روزانه

مویی که در اثر عوامل آسیب رسان بیرونی نظیر آلودگی، شانه کردن نامناسب یا سشوار کشیدن، درخشش و سلامت خود را از دست داده است به شوینده مناسب نیاز دارد. برای حفظ سلامت مو باید پوست سر سالم باشد و از گردش خون مناسبی برخوردار باشد. لابراتوار هگور برای حفظ سلامت مو و پوست سر، با رعایت تعادل pH محصولات مناسبی را ارائه کرده است.